Srpski jezik za strance

Cene kurseva srpski za strance

Program Lozanov + Pametne table (po želji: učenje bez gramatike – samo progovaranje)
ZA 3 ILI 4 CLANA PORODICE, CENA ZA 48H NASTAVE JE 390 EURA PO POLAZNIKU /termini su fiksni, za varijabilne termine cena nastaveje skuplja za 30%/

Lozanov + Pametne table = ubrzana metoda učenja (od 5 do 7 puta brže učenje)
Garantujemo progovaranje srpskog jezika!

Nastava za grupe /4 polaznika/:

Fond časova: 80 x 45 min

  • Klasična metoda učenja: 240 € po polazniku
  • Lozanov metoda: 500 € po polazniku*

Poluindividualna nastava /2-3 polaznika/:

* 60 h x 45 min. cena po polazniku = 650 eura – klasicna metoda ucenja
= 890 eura – Lozanov + Pametne table – ubrzana metoda ucenja /5x brze ucenje/
/Lozanov – PROGOVARANJE SRPSKOG GARANTUJEMO!/

Individualna nastava:

* 60 h x 45 min. cena = 850 eura – klasicna metoda ucenja
= 990 eura – Lozanov + Pametne table – ubrzana metoda ucenja /5x brze ucenje/
/Lozanov – PROGOVARANJE SRPSKOG GARANTUJEMO!/
* 40 h x 45 min. cena = 650 eura – klasicna metoda ucenja
= 790 eura – Lozanov + Pametne table – ubrzana metoda ucenja /5x brze ucenje/
/Lozanov – PROGOVARANJE SRPSKOG GARANTUJEMO!/
* 20 h x 45 min. cena = 390 eura – klasicna metoda ucenja
= 490 eura – Lozanov + Pametne table – ubrzana metoda ucenja /5x brze ucenje/
/Lozanov – PROGOVARANJE SRPSKOG GARANTUJEMO!/

Uporedne cene kurseva Srpskog jezika u raznim zemljama

Škola MOQUI      Italija          Nemacka                Svedska            US              Engleska
Individualni časovi-20h                                     €390.00              € 800.00     € 1,380                € 1,300 €       $950           £1,020
Male grupe do 4 polaznika-20h                         €220                   €360               € 440                   € 500  €         $860            £830
Application fee plus reg. fee                                   20                     € 70.                   € 55                  € 30  €           $120            £ 30-100

Ubrzane metode učenja radi samo škola MOQUI. 5 puta brže ućite pomoću Pametnih tabli, Mapa uma i NOVE metodologije koju radi samo škola MOQUI na Balkanu